Over de stichting

De stichting is er voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of chronische ziekte van alle leeftijden.

Selecteer een pagina

Over de stichting

De doelgroep van de stichting is mensen met een beperking of chronische ziekte (lichamelijk en verstandelijk, kinderen en volwassenen).

De missie van de stichting is: in staat stellen tot ‘MEEDOEN’, gericht op alle levensterreinen (wonen, werken, leren, vrije tijd, recreatie) en (wetenschappelijk) onderzoek en voorlichting.

Daarnaast is de stichting proactief als intermediair, ontwikkelaar en beleidsbeïnvloeder die in staat is witte vlekken op te sporen en activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de missie.

 

CBF-keur

De stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ is in het bezit van het CBF-keur voor goede doelen. Het keurmerk geeft aan, dat de stichting, en de fondsen die deel uitmaken van de stichting, een goede bedrijfsvoering hebben en dat de stichting transparant is in haar financiële beleid. Zodat de gever weet dat het geld optimaal wordt besteed aan de doelstelling van de stichting.

Statuten Stichting Meedoen mogelijk maken
CAO Welzijn 2014 – 2016