Over de stichting

De stichting is er voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of chronische ziekte van alle leeftijden.

Selecteer een pagina

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het functioneren in de samenleving en/of de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap.

Welkom

Stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ is per 1 juni 2011 de overkoepelende stichting voor twee prominente fondsen voor mensen met een beperking: Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten.

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het functioneren in de samenleving en/of de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een handicap. De stichting doet dit door het financieren en initiëren van concrete projecten op alle levensterreinen en wetenschappelijk onderzoek; door het werven, beheren en besteden van financiële middelen.

Specifieke activiteiten gericht op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking vinden plaats onder de naam ‘Fonds verstandelijk gehandicapten’, specifieke activiteiten gericht op de doelgroep mensen met een functiebeperking of chronische ziekte vinden plaats onder de naam ‘Revalidatiefonds’.

De stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ zet zich er voor in te voorkomen dat mensen met een beperking tussen wal en schip vallen, denk met name aan meervoudig gehandicapte mensen.

 

Stichting ‘Meedoen mogelijk maken’ bestaat uit:

logos